+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
вѐрен [ ]
прил., вя̀рна, вя̀рно, вѐрни 1. (истински, правилен) true, correct, right; (за муз. инструмент) true; (за часовник) right; (за описание) true to life; мат. (за отговор) exact, correct; най-вярно представяне на живота the most natural representation of life;
2. (предан) true, devoted, faithful, loyal (и за съюзник); (за поддръжник, защитник и пр.) staunch, stalwart; (за съпруг, съпруга) faithful; ~ приятел true/devoted/sworn/trusted friend;
3. (заслужаващ доверие) reliable, trustworthy; (за инстинкт) unerring; • ~ до гроб true blue; ~ на думата си true to o.’s word, as good as o.’s word; оставам ~ на (принципите си) live up to; keep faith with; той е ~ (човек) he’s true as the needle to the pole.