+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
вдѝгна се [ ]
= вдѝгам се възвр. гл.
1. rise; (за връх ­ извисявам се) tower; soar; (за птица) soar; (за мъгла) lift; (за води на река) rise; (за прилив) rise, flow; (за тесто, температура) rise; (за завеса) rise, go up;
2. (ставам, изправям се) rise, get up, stand up; gather o.s. up; (от болест) recover, get well; (от сън) rise, get up; книж. arise;
3. (заминавам) leave; вдигнах се, та при I up and went to;
4. (разбунтувам се) rise, revolt;
5. (пристъпвам към действие) get together; join in; join (to a man).