+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
бюджѐтен [ ]
прил., -на, -но, -ни budgetary; ~ен отдел Bureau of Budget; ~на година a financial/fiscal year; ~на комисия парлам. committee of ways and means; ~ни кредити estimates, appropriations; ~но изпълнение outcome of budget; ~но ограничение budget constraint; ~но разпределение budget incidence; ~но съкращаване budget cutting.