+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
борба̀ [ ]
ж., -ѝ 1. fight, (класова) struggle; contest; (изборна) campaign; ~а докрай амер. finish fight; ~а на живот и смърт life and death struggle; ~а на стихиите war of the elements; ~а с вредните насекоми insect pest control; ~а с престъпността crime control; водя ~а с някого struggle against s.o.; fight s.o.; wage a struggle/a fight against s.o.; енергична ~а със/срещу clamp-/crack-down on; повеждам енергична ~а с/срещу clamp/crack down on; решавам с ~а fight it out; честна ~а fair play;
2. прен. combating (of), drive (against); ~а за struggle/fight for; struggle to (c inf.); на ~а за on with the fight for;
3. спорт. wrestling; wrestling bout; ~а класически стил Graeco-Roman style; ~а с бикове bullfight; ~а свободен стил all-in-wrestling, free-style wrestling; (кеч) свободна ~а catch-as-catch-can; хватка при ~а hold.