+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
бо̀мба [ ]
ж., -и 1. bomb; ~а със закъснител time bomb, delayed-action bomb; запалителна ~а incendiary bomb; защитен от ~и bomb-proof; лъжлив слух за поставена ~а bomb hoax; осколъчна ~а fragmentation bomb; поставям ~а (в кола и пр.) booby-trap; самонасочваща се ~а self-homing bomb; химическа ~а gas bomb;
2. прен. (сензация) bomb-shell;
3. прен. (нещо много хубаво) ~! that’s smashing!