+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
болѐзнен [ ]
прил.
1. (за вид) sickly, ailing, unhealthy; unsound; мед. algetic, peccant; ~ вик mournful cry; wail; ~ жълт цвят на лицето sallow complexion; ~a руменина unhealthy flush; ~о състояние distressing state, мед. peccancy;
2. (причиняващ болка) painful, sore; (причинен от болка) of pain; прен. morbid; (за рана) sore; (за удар) painful; (мъчителен) excruciating;
3. (чувствителен към болка) sensitive; tender; delicate;
4. прен. (прекален, за любопитство и пр.) morbid, tortuous.