+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
блѝзост [ ]
ж., само ед.
1. (за място, разстояние) nearness, closeness, proximity, proximateness, propinquity; в непосредствена ~ с in the close/immediate proximity of;
2. (за време) nearness; книж. propinquity;
3. прен. (за приятелски отношения) intimacy; togetherness; (за родство) propinquity, proximity of blood.