+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
блестя̀ [ ]
гл.
1. shine (и прен.); flash, blaze; (като нагорещен метал) glow; (с трептяща светлина) coruscate; (за бижу, море, очи) sparkle, glitter; (за роса, сняг и пр.) glisten; (ослепително) glare; (с променливи отблясъци) shimmer;
2. прен. shine; make a brilliant display of; (за човек) excel (като as); ~ повече от outshine; • не всичко, което блести, е злато all that glitters is not gold.