+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
бѐлег [ ]
м., -зи, (два) бѐлега 1. (следа от рана) scar, mark, seam; (от удар с камшик) stripe, weal; (по кожата от рождение) birth-mark; мед. naevus; (от клъвване) peck; (изрязан по ръб, плоскост) notch; ~г за центриране adjustment notch; (от шарка) pock mark; (от горене с желязо) brand; (от петно) sully; (слаба следа) tincture; (от нещо вече не съществуващо) vestige;
2. (знак за разпознаване) mark, sign; външни ~зи exteriors, externals; особени ~зи special peculiarities (of a person); отличителен ~г distinguishing feature/mark, insignia; характерен ~г characteristic;
3. прен. (признак) sign; token; mark denotation.