+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
батѐрия [ ]
ж., battery; (на кран за течности) blender, mixing tap; акумулаторна ~я storage battery; анодна ~я plate battery; ~я за аварийно захранване emergency battery; ~я за захранване на няколко вериги banked battery; ~я от наливни елементи bottle battery; ~я от сухи елементи dry battery; ~я с продължително действие closed-circuit battery; галванична ~я primary/voltaic battery; електрическа ~я electric/flashlight battery; изравняваща ~я balancing battery; изтощена ~ run-down battery; коксова ~я bank of oven, oven battery; кондензаторна ~я bank of condensers; резервна ~я stand-by battery; решетъчна ~я grid battery; суха ~я assembled battery.