+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
а̀кция [ ]
ж., campaign, crusade, амер. drive, action.
ж., фин. share, stock; ~и, които се котират на много ниски цени penny stocks; ~ите му се качват/порастват прен. his stock is rising, he’s become important, he’s getting on in the world; ~ите се покачват shares go up/rocket; ~ите спадат shares go down/register a fall; ~я, даваща повече гласове при гласуване golden share; ~я на предявителя ordinary share; златна ~я golden share; котиране на ~ите share/stock quotation; много се покачиха ~ите му прен. they certainly boosted him up; необявена ~я unlisted stock; непривилегирована ~я амер. common stock; отсрочена ~я deferred share; поименна ~я personal share; преференциални ~и incentive shares; привилегировани ~и preference/preferred shares; раздробяване на ~и stock split; синя ~я blue chip; спекулации с ~и stock jobbing, playing the market.