+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
автоматѝчен [ ]
прил., -на, -но, -ни; автоматѝческ

и прил., -а, -о, -и 1. automatic, self-acting; ~ен телеграф tape machine; ~на междупланетна станция automatic interplanetary station; ~на писалка fountain pen; ~на система за телефонна връзка voice network; ~на телефонна централа automatic telephone exchange; ~ни разпоредби automatic directions; ~но обработване на данни automatic data processing ~но оръжие magazine rifle/gun; ~но прехвърляне на акции transmission of shares;
2. прен. mechanical.