Profile
Bulgarian
French
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ) отн. мест
  1. qui (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles); а) в съчет с предлози за който, върху който, пред който, зад който и др. duquel, sur lequel, devant lequel, derrière lequel, etc.; б) (винителен падеж) когото que; в) в съчет с предлози за когото, върху когото, пред когото и др. dont (duquel), sur lequel, derrière lequel, etc.; г) (дателен падеж) комуто à qui (auquel, à laquelle);
  2. само ср. р. което ce qui, ce que;
  3. (обикновено в сентенции, поговорки) (celui) qui, quiconque; ◊   който ми попадне le premier venu; който и да е qui que ce soit, n’importe qui.