Profile
Bulgarian
French
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  нрч
  1. (отвъд) dehors; не се навеждай на ~! ne pas se pencher au dehors!
  2. (при заповед) hors! ~ оттук! hors d’ici! ~ от закона hors la loi; ~ от града hors de la ville; ~ от това en dehors de cela; изпъждам някого (на) ~ mettre qn dehors, mettre qn à la porte ◊   ~ от нещо en dehors de; съм (излизам) ~ от себе си être hors de soi; карам някого да излезе ~ от себе си faire sortir (mettre qn) hors de ses gonds.