+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
боб [ ]
м
1. haricot m; бял ~ haricots blancs (secs); phaséole f (faséole f); зелен ~ haricots verts; нискостеблен ~ haricot nain (d’Espagne);
2. (семе) haricot m;
3. (ястие) haricot m ◊   гледам на ~, хвърлям ~ dire la bonne aventure; научил си поп на пържен ~, свършил се ~, отвикнал поп il y a habitude et déshabitude.