+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
celestial [ si´lestiəl ]

I. adj
1. небесен; a ~ map карта на звездното небе; аналема; ~ navigation астронавигация, ориентиране по звездите; the C. Empire Китай, Небесната империя;
2. божествен; красив, дивен, непостижим, прекрасен; ангелски; adv celestially;

II. n
1. обитател на небесните селения, небесен дух;
2. китаец, китайка.