+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
capsule [ ´kæpsju:l ]

I. n
1. метална капачка на бутилка;
2. фарм. желатинова капсула (за лекарство);
3. бот. капсулка (кутийка) със семена;
4. биол. обвивка, ципа, мембрана (на бъбрек, мозък и пр.);
5. капсула, херметическа кабина (на самолет, космически кораб); II. adj
1. подбрана, представителна (за модна колекция);
2. сбит, конспектен, кратък (за изложение и пр.).