+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
brace [ breis ]

I. v
1. свързвам, стягам; to ~ o.s. up, to ~ o.’s energies стягам се;
2. закрепям, подпирам (against); обхващам;
3. опъвам, обтягам; стимулирам; действам благотворно на;
4. мор. натъкмявам (платно) според вятъра;
5. печ. слагам в големи скоби; to ~ up действам ободряващо, ободрявам, насърчавам, окуражавам;

II. n
1. чифт, двойка;
2. pl презрамки, тиранти;
3. скоба, свръзка; стяга; печ. голяма скоба;
4. паянт, слаб, нестабилен, подпора; разпънка;
5. мор. въже за натъкмяване на платно според вятъра; to splice the main ~ пия;
6. ремък, който свързва кола с пружините ѝ
7. ремък за стягане на барабан;
8. маткап.