+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
away [ ə´wei ]

I. adv
1. за разстояние, отсъствие: далеч; ~ from home не у дома си, заминал; far ~ далеч; from ~ отдалеч, от разстояние; ~ on a journey заминал; he is ~ няма го, отсъства; ten miles ~ на разстояние десет мили; to keep ~ не се вестявам, отбягвам (from);
2. обръщане в друга посока: настрана; to look ~ отвръщам поглед; to turn ~ обръщам се настрана; отвръщам се;
3. отдалечаване: to carry ~ отнасям, задигам; увличам; to slip ~ измъквам се, изплъзвам се; to go ~ отивам си; to throw ~ захвърлям; to stow ~ укривам се на кораб (самолет, влак), за да пътувам без билет; ~ with you! махай се! да те няма! away! жп готово!
4. намаляване, изчезване: the fire burned ~ огънят догоря; to waste ~ отслабвам; затихвам, намалявам; to boil ~ извирам; to melt ~ стопявам се; to give ~ раздавам, подарявам;
5. непрекъснато действие: to work ~ работя и (ли) работя, продължавам да работя; the kettle was boiling ~ on the fire чайникът си вреше на огъня;
6. засилване: ~ back много отдавна; ~ back inland много навътре (в страна); ~ off много далече; far and ~, out and ~ много; значително; безспорно, без съмнение; right ~ веднага, незабавно, тутакси; he is well ~ съвсем се е натряскал; to go ~ with отървам се, убивам някого; to fall ~ отказвам се, предавам се;

II. adj
1. сп. който се играе на чуждо игрище;
2. отсъстващ;
3. далечен, отдалечен.