+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
absence [ ´æbsəns ]
n
1. отсъствие, липса; ~ of mind разсеяност, несъсредоточеност; ~ without leave (AWOL) воен. самоволно отлъчване; leave of ~ отпуск; to be conspicuous by o.’s ~ отсъствието ми се чувства; sentenced in his ~ осъден задочно; ~ of proof липса на доказателства; ~ of contrast тех. недостатъчен контраст; ~ of current ел. липса на ток;
2. разсеяност; невнимание; he has fits of ~ понякога той е разсеян.