+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
vacancy [ ´veikənsi ]
n
1. свободно, незаето, вакантно място; to fill a ~ заемам вакантно място; no ~ няма щат;
2. пустота, пустош, пущинак, безлюдност, ненаселеност, необитаемост; празно пространство (място), празнота, липса, недостиг, празнина, непълнота, пропуск; to stare into ~ разг. блея, зяпам (гаргите);
3. безучастие, равнодушие, безразличие, индеференция, апатия, апатичност; разсеяност, завеяност;
4. тъпота, неинтелигентност, глупост, гламавост, скудоумие, невъзприемчивост;
5. бездействие, безделие, пасивност, инертност, леност, лентяйство, мързел; the ~ of a country life безделието, в което се живее в провинцията;
6. ам. помещение, което се дава под наем; свободна стая в хотел, мотел.