+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
tabernacle [ ´tæbə¸nækl ]

I. n
1. временно жилище, временен подслон; шатра, шатър, нар. чадър; палатка;
2. прен. човешко тяло (като временно жилище на душата);
3. леко, преносимо светилище у древните евреи; скиния; feast of ~ празник на скинопигията;
4. (протестантски) молитвен дом;
5. рел. табернакул; дарохранителница;
6. архит. ниша с навес (за статуя на светия и пр.);
7. мор. гнездо на подвижна мачта;
8. рел. ковчег (с мощи на светец);

II. v подслонявам, приютявам (се) временно.