+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
sabbatical [ sə´batikl ]
= sabbatic

I. adj съботен, почивен, неработен ден (у евреите);

II. n
1. неделен (почивен) ден (у протестантите);
2. творчески отпуск; • ~ (year) седмата година (всяка седма година, когато преподавател (в университет, училище и под.) е свободен от лекции).