+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
sabbath [ ´sæbəθ ]
n
1. сабат, шабат, събота - ден, който евреите почитат като почивен (а не неделя);
2. неделя (у протестантите);
3. прен. ден за почивка; to break the ~ не спазвам деня за почивка;
4. нощно сборище на вещици (и witches’ ~); • ~-day’s journey много кратко пътуване.