+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
rule [ ru:l ]

I. v
1. управлявам; ръководя; властвам, господствам; he is the ruling spirit той държи юздите, той управлява; to ~ the roost (roast) господар съм на положението;
2. постановявам, определям; to ~ out изключвам; юрид. постановявам за неправоспособен; to ~ against the proposal отхвърлям предложението;
3. линирам, разчертавам;
4. преобладавам; общо взето съм, държа се;
5. овладявам, държа под контрол, не се поддавам на (чувства, афект);

II. n
1. власт, господство; управление, управляване, ръководене, ръководство; to bear ~ управлявам, властвам; господствам, държа властта в ръцете си;
2. правило, норма, установен метод (начин); standing ~ процедурно правило, установено правило; hard and fast ~ твърдо установено правило; ~ of the road правилник за движението; ~ of three мат. тройно правило; ~ of thumb прен. метод въз основа на опита, емпирически установено правило; as a (general) ~ като правило, по правило, най-често, по принцип, изобщо, обикновено; to make it a ~ to имам за правило да; обикновено; do s.th. by the ~ book върша нещо по традиционния (общоприетия) начин;
3. постановление; решение; ~ absolute юрид. съдебно решение, прекратяващо действието на досегашно условно постановление; ~ nisi юрид. условно постановление;
4. pl устав; правилник; статут;
5. линия, линеал; by ~ and line прецизно, точно; run the ~ over s.th. правя повърхностна проверка, преглеждам набързо, отгоре-отгоре; setting ~ печ. наборна линийка; Em ~ печ. тире; En ~ печ. съединителна чертица, дефис; • ~s of a prison юрид., ист. зона около затвор за длъжници, в която е било разрешено на някои затворници да живеят без поръчителство.