+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
rabbit [ ´ræbit ]

I. n
1. земеровен заек Oryctolagus cuniculus;
2. питомно зайче; buck-~ мъжки заек; doe-~ женски заек, зайка; ~’s foot 1) заешко краче, носено като муска; 2) бот. вид детелина Trifolium arvense; to buy the ~ прен. изиграват ме при покупка; like ~s in a warren натясно, наблъскани като сардели;
3. заешка кожа; заешка козина;
4. прен. страхливец, бъзльо;
5. sl аджамия; слаб играч;
6. сп. “заек”, бегач, който налага високо темпо в началото на бягането, за да изтощи конкурентите и да даде предимство на съотборник;
7. кул. полети с разтопено сирене препечени филии хляб (и Welsh ~); • ~ fever мед. туларемия;

II. v (-tt-) ходя на лов за зайци (и to go ~ting); • to ~ on (about s.th.) разг. плещя, дрънкам.