+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
R [ a: ]
n (pl Rs, R’s [a:z])
1. буквата R; the three R’s разг. трите основи на образованието: reading, writing, arithmetic;
2. R (restricted) ам. забранен (за филм, който деца и младежи могат да посещават само с придружител);
3. хим. (radical) радикал;
4. физ. (resistance) съпротивление;
5. (Regiment) полк.