+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
oar [ ɔ: ]

I. n
1. лопата (за гребане), гребло, весло; pair-~ (four-~, etc) boat лодка с две (четири и т. н.) гребла; to lie (rest) on o.’s ~s суша греблата; прен. не върша (не предприемам) нищо, стоя със скръстени ръце; преставам да работя, почивам на лаврите си; to pull a good ~ греба добре, добър гребец съм; ~s! мор. суши греблата!
2. (с good, bad, young и пр.) гребец;
3. плавник (перка) на морско животно и ръка, използвана при плуване; • chained to the ~ принуден да върши тежка (еднообразна) работа; to die at the ~ умирам на поста си; to have an ~ in every man’s boat пъхам си носа навсякъде, меся се в чужди работи; to put in o.’s ~ меся се, намесвам се, бъркам се;

II. v поет. греба; карам (лодка и под.); to ~ o.’s arms (hands) движа ръцете си като при плуване.