+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
oak [ ouk ]
n
1. дъб;
2. дъбово дърво; heart of ~ поет. кораб; сърцат човек;
3. дъбови листа;
4. унив. външна врата; to sport o.’s ~ затварям се, за да не ми идват гости;
5. (the Oaks) надбягване на тригодишни кобили;
6. attr дъбов; тъмнозелен; • great ~s from little acorns grow големите и успешни неща тръгват от нещо дребно и малко.