+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
L [ el ]
n (pl Ls, L’s [elz])
1. буквата L;
2. нещо във вид на L; коляно, извита тръба, крило на постройка под прав ъгъл с корпуса ѝ L-bar винкелово желязо; L-square ъгълник за чертане.
съкр.
1. знак У (на учебен автомобил);
2. (litre) литър;
3. (lake) езеро;
4. (length) дължина;
5. (Liberal) либерален.
[´el¸draivə]
-driver n човек, който се учи да шофира с учебна кола.
[´el¸pleit]
-plate n табелка с знак “У” (за учебен автомобил).
[´el¸skæn]
-scan n тех. развивка тип L.