+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ice [ ais ]

I. n
1. лед, ледове; open ~ лед, който не пречи на корабоплаването; • straight off the ~ ам. 1) веднага, незабавно; 2) без прекъсване, без почивка; (as) cold as ~ безчувствен, студен (като лед); to break the ~ прен. счупвам леда; правя първата стъпка; to cut no ~ with s.o. не влияя (повлиявам) на някого, не правя никакво впечатление; on ~ разг. 1) на сигурно място, в готовност; 2) в кърпа вързано; to be on (skate on) thin ~ разг. на опасна почва съм, засягам деликатен въпрос; в трудно положение съм; to put s.th. on ~ ам. разг. 1) подготвям (осигурявам) успеха на нещо, печеля; 2) отлагам, оставям (нещо) за по-късно; put it on ~ не мисли за това, забрави го;
2. attr леден, ледников; заледен; ~ regions (seas) ледени (заледени, полярни) области (морета);
3. сладолед; choc ~ шоколадов сладолед;
4. (захарна) глазура;

II. v
1. заледявам (се), замръзвам, вледенявам (се); вкочанясвам (се), сковавам (се); the ship was ~d up корабът замръзна между ледовете;
2. изстудявам, охлаждам (напитки и пр.);
3. кандирам, покривам със захар (сладки);
4.: ~ up ав. заледява се.


[´aisblu:]
-blue adj n бледо син, бледо синьо.
[´aiskri:m¸soudə]
-cream soda n десерт от сладолед, сироп и газирана вода.
[´ais¸lɔli]
-lolly n ледена близалка.
[´ais¸skeit]
-skate I. n кънка;

II. v пързалям се с кънки върху лед.


[´ais¸væn]
-van n хладилен вагон.