+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
I [ ai ]
n деветата буква от английската азбука; to dot the i’s and cross the t’s прен. педантично точен съм.
[ai]
pers pron аз; I’ll be! ам. разг. гледай ти! Боже Господи!
abbr
1. (independence, independent) независимост, независим;
2. (institute) институт;
3. (international) международен;
4. (island, isle) остров;
5. грам. (intransitive) непреходен (глагол);
6. хим. (iodine) йод;
7. банк. (interest) лихва;
8. (incisor) резец, преден зъб.
[´ai¸ba:]
-bar n двойно Т-образен прът.
[´ai¸bi:m]
-beam n двойно Т-образна греда.