+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
face [ feis ]

I. n
1. лице, лик; физиономия, образ; hatchet ~ издължено лице; pudding ~ тлъсто, безизразно лице; tallow ~ ост. бледно, подпухнало лице; poker ~ ам. “маска”, безизразно лице; full in the ~ бузест; full ~ анфас; с лице към нещо; half ~ в профил; ~ to ~ with в присъствието на; очи в очи с; to say s.th. to s.o.’s ~ казвам нещо в лицето на някого (директно);
2. лице, израз, изражение; with a ~ of anger разгневен, разсърден; to keep a straight ~ стоя невъзмутимо с безпристрастен израз, мога да не се засмея; to straighten o.’s ~ преставам да се смея, добивам сериозен вид; to pull (make, draw, wear) a long ~ имам огорчен (унил, печален, кисел, разочарован) вид, гледам сериозно (загрижено, мрачно, неодобрително); to put a good ~ on s.th. 1) посрещам нещо с любезен вид, без да покажа недоволството си; 2) придавам на нещо добър вид, тълкувам в най-добър смисъл; to put a brave (good) ~ on it посрещам нещо храбро (дръзко);
3. гримаса; to make (pull) ~s правя гримаси, гримаснича, кривя се;
4. външен вид; страна; to put a new ~ on s.th. променям нещата (обстоятелствата);
5. лицева страна, лице; фасада; повърхност; от лицето на земята; лежи с обратната страна навън (нагоре);
6. разг. нахалство, наглост, смелост; “очи”; to show (push) a ~ държа се нахално;
7. циферблат;
8. разг. грим; to put o.’s ~ on слагам си грим;
9. мат. страна;
10. воен. фас;
11. мин. забой;
12. тех. чело;
13. печ. око (на буква) broad (narrow) ~ едър (сбит) шрифт in black (bold) ~ с получер шрифт;
14. ширина на дъска;
15. ниво (на течност); • on the ~ of s.th. явно, очевидно; before ~s публично; открито, наяве; въпреки, напук на; in the ~ of day (the sun) открито, посред бял ден; on (upon) the ~ of it 1) в точния смисъл на думата; 2) на пръв (от пръв) поглед; 3) ясно, очевидно; to set o.’s ~ against опълчвам се, противопоставям се твърдо; to fly in the ~ of providence (fate) предизвиквам съдбата; to come (bring s.o.) ~ to ~ with изправям (се) лице в лице с, изправям се пред (проблем, неприятност); to blow up (explode) in s.o.’s ~ провалям (осуетявам) нечии планове; to laugh on the wrong side of o.’s ~ преминавам от смях към сълзи; плача, опечалявам се, огорчавам се; to lose ~ губя престиж, унижен съм; to save o.’s ~ спасявам реномето си; to stare s.o. in the ~ очевиден съм, очеваден съм, ще избода очите на някого; until one is blue in the ~ разг. до посиняване, докато ти се завие свят; shut your ~! sl затваряй си мутрата! млък!; in-your-~ attr разг. предизвикателен, нестандартен, провокиращ;

II. v
1. заставам (обърнат съм) срещу (с лице към), гледам; how does your house ~? какво изложение има къщата ви? about ~! кръгом! left (right) ~! наляво! надясно!
2. срещам, посрещам, изправен съм пред; сп. излизам на състезание с; имам насреща си;
3. държа се пред, не трепвам; to ~ death (disgrace) не мигвам пред смъртта (позора); to ~ facts приемам фактите; to ~ the music държа се достойно пред критика; отговарям за делата си;
4. облицовам, покривам;
5. слагам ревери (маншети, гарнитура) от друг плат (на дреха);
6. полирам, изглаждам, заглаждам;
7. показвам карта (при игра);