+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
cabbage [ ´kæbidʒ ]

I. n
1. зелка; зеле; ~ butterfly, ~ white; бяла зелева пеперуда Pieris brassica; ~ rose едра кичеста роза Rosa centifolia; ~-tree (palm) палма, чиито големи листникови пъпки се ядат като зеле;
2. разг. безжизнен (апатичен, вегетиращ) човек;
3. ам. пари, банкноти;

II. v завивам се като зелка.


англ. sl I. n парчета плат, които шивачът си присвоява (не връща на клиента); II. v крада на дребно, присвоявам си.