+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
B [ bi: ]
n
1. буквата b;
2. уч. оценка “добър”;
3. муз. си; B major, minor си мажор, минор; B flat си бемол, шег. дървеница; B sharp си диез;
4. кръвна група B.
съкр.
1. комп. (bit) бит (най-малката единица за информация);
2. хим. (boron) бор;
3. физ. (bel) бел (мерна единица);
4. шах (bishop) офицер;
5. (Belgium) Белгия (международно означение в регистрационните номера на автомобили от Белгия);
6. сп. (bye) топка, пропусната от вратаря (в крикета);
7. муз. (bass) бас, басов;
8. (billion) билион.
. съкр. (bay) залив.
[´bi:¸roud]
-road n второстепенен път.
[´bi:¸ʃɛə]
-share n “В” акция (обикновена акция на британска компания, притежаваща право на глас).
[´bi:¸said]
-side n втората страна на касета, където са по-малко популярните песни.