Profile
English
Bulgarian
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ pi:s ]
  +
  English
  `~
  1!
  2@
  3#
  4$
  5%
  6^
  7&
  8*
  9(
  0)
  -_
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  qQ
  wW
  eE
  rR
  tT
  yY
  uU
  iI
  oO
  pP
  [{
  ]}
  <>
  CapslockCapslock
  aA
  sS
  dD
  fF
  gG
  hH
  jJ
  kK
  lL
  ;:
  '"
  \|
  EnterEnter
  ShiftShift
  zZ
  xX
  cC
  vV
  bB
  nN
  mM
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create

  I. n
  1. парче; къс; отломка; to come (fall, go) to ~s разчупвам се на парчета, счупвам се, разпадам се; разбрицвам се; разпадам се, порутвам се, събарям се; фалирам, разорявам се, западам; to go all to ~s прен. загубвам самообладание; имам нервно разстройство; оставам без средства, разорявам се; to pick (tear) s.o. to ~s прен. изяждам някого с парцалите, остро разкритикувам някого; to take to ~s разглобявам; разпарям (рокля); ~ by ~ парче по парче; in one ~ цял, непокътнат;
  2. парцел;
  3. мет. детайл, машинна част;
  4. образец, мостра, пример; и без превод: a ~ of (good) luck добър късмет, щастлив случай; а ~ of insolence нахалство; a ~ out of a book откъс от книга; a ~ of water езеро (и изкуствено); to give a person a ~ of o.’s mind говоря откровено; мъмря, упреквам;
  5. отделен предмет, бройка; шег. човек; a ~ of clothing (furniture, news) дреха (мебел, новина); a good ~ of work отлично свършена работа; a nasty ~ of work разг. гадняр, простак; a ~ of work трудна работа, сложна задача, истинско постижение, прен. шум, гюрултия, дандания; to sell s.th. by the ~ продавам нещо на парче; ~ rate system сделно-разрядна система (на заплащане на труда); a ~ of goods шег. жена, парче; хубостник, хитрец, “стока”; a saucy ~ отракана, наперена жена;
  6. воен. (и ~ of ordinance) оръдие; ост. пушка;
  7. монета; a five shilling ~ монета от пет шилинга; a ~ of eight реал, испански долар, пезо;
  8. картина; (късо) литературно или музикално произведение; пиеса; to speak a (o.’s) ~ казвам наизуст (стихотворение и пр.); изказвам се, казвам си мнението; a sea ~ морски пейзаж; a ~ of sculpture скулптура;
  9. фигура (при шах), пул (при табла);
  10. буренце (за вино);
  11. топ (хартия, тапети, плат), съдържащ определено количество; • all of a ~ (with) еднакъв, лика-прилика; в пълно съответствие с; a ~ of cake разг. лесна работа; a ~ of the action участие в проект;

  II. v
  1. съединявам, свързвам в едно цяло; съшивам (дреха); закърпвам;
  2. текст. навързвам, засуквам, пресуквам (скъсана нишка) при тъкане;
  3. ам. разг. хапвам, похапвам между закуската и обеда, обеда и вечерята;