Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ср., -а̀ и -ѐта 1. wheel; без ~а wheelless; верижно ~о sprocket/rag wheel; виенско ~о (в увеселителен парк) Ferris/high wheel; воденично ~о mill-wheel; водещо/двигателно/движещо ~о driving wheel; водно ~о pedalo, water wheel; гребно ~о paddle-wheel; грънчарско ~о a potter’s wheel; задръжно ~о ratchet wheel; зъбчато ~о gear-wheel, rack-wheel; ~о на печка griddle; махово ~о fly-wheel; направляващо ~о a runner wheel; плътно/дисково ~о webwheel; поставям на ~а wheel; с две ~а two-wheeled; фрикционно ~о brush-wheel; храпово ~о ratchet;
  2. (окръжност) circle, ring; правя ~а (с дим от цигара) blow rings/wreaths (of smoke);
  3. (велосипед) bicycle, разг. bike; карам/яздя ~о ride a bicycle, cycle; (детско с три колела) tricycle;
  4. (обръч за игра) hoop; • връщам ~ото на историята turn/put/set back the clock; завъртам ~ото прен. set the ball rolling; слагам прът в ~ото на някого put a spoke in s.o.’s wheel.