+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
по̀крив [ ]
м., -и, (два) по̀крива roof; прен. shelter; бащин ~ home; двукрил ~ ridge/curb/span roof; еднокрил ~ pent-roof; керемиден ~ tile-roof; плосък ~ deck-roof; ~ с плочи slate-roof; слагам ~ на къща roof a house; сламен/тръстиков ~ thatch.