+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
пла̀ващ [ ]
сег. деят. прич. (и като прил.) floating; (носещ се) drifting; afloat; natatory, natatorial; бот. natant; ~ валутен курс floating exchange rate; ~ лед trash-ice, (на огромни късове, по река) (ice-)floe, (плоско парче) pan, (тънко парче) pancake(-ice); ~а котва drogue; ~и останки от корабокрушение floatage; ~и пясъци quicksand; ~о обезпечение фин. floating charge; ~о работно време staggered working time, flexible time, flexitime; ~о растение бот. natant plant; ~о ребро анат. false rib.