+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
пещ [ ]
ж., oven; техн. furnace; батерия от ~и combination oven; висока/доменна ~ метал. blast-furnace; двукамерна ~ pair furnace; електродъгова ~ arc furnace; етажна ~ shelf oven; камерна ~ box furnace; коксова ~ метал. coke oven; кремационна ~ incinerator; малка ~ calefactor; мартенова ~ метал. an open-hearth furnace; паля ~та heat the oven; ~ за негасена вар lime-kiln; ~ за печене на гледжосани керамични изделия glaze-kiln; ~ на локомотив fire-box; ~ с вана tank furnace; ~ с водно охлаждане water-jacketed furnace; ретортна ~ retort oven; рингова ~ a ring kiln; слаба/силна ~ slow/hot oven; тигелна ~ pot furnace; топилна ~ метал. smelter; тунелна ~ channel oven.