+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
печѐля [ ]
гл., мин. св. деят. прич. печѐлил earn, gain; (извличам полза) gain, profit, benefit (от by, from); (във война, облог, на лотария) win; (победител съм ­ и прен.) win the field; carry/win the day; гледам да ~ време play for time; какво ~ аз от това? and where do I come in? ~ луди пари coin money; ~ пари от занаят make money at a trade; ~ повече гласове от outvote; ~ престиж acquire/gain prestige; ~ при много неблагоприятни условия win against heavy odds; ~ честно хляба си earn/turn an honest penny; ~ 44% от гласовете win/capture 44% of the vote; червеното печели the luck is on the red.