+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
печа̀тен [ ]
прил., -на, -но, -ни printed; ~ен ред a line of print/type; ~на грешка misprint; ~на ко̀ла a printer’s sheet, (сгъната) quire; ~на платка/схема киб. printed circuit; ~ни букви print (letters); ~ни грешки (дадени в края на издание) errata; ~ни произведения printed matter (и щемпел на плик); пиша с ~ни букви write in print.