+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
парамѐтър [ ]
м., -ри, (два) парамѐтъра parameter; изходен ~ър initial parameter; основен ~ър key parameter; основни ~ри characteristic data; ~ър на разсейване spreading parameter; предварително въведен ~ър preset parameter; работен ~ър performance/operating parameter; свободен ~ър arbitrary parameter; технологичен ~ър manufacturing/processing parameter.