+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
отрѐжа [ ]
= отря̀звам гл.
1. cut off (и коса), (с ножици и пр.) snip/clip off, (с трион) saw off; ~ върха на (дърво, храст) tip; ~ главата на behead, decapitate; ~ къс от cut off a piece from; (от вестник и пр.) cut out; (чрез операция) excise, excind, exsect; (ампутирам) amputate, take off; (сливици) remove; (късо ­ опашка, коса) dock, crop; ~ пътя за отстъпление на intercept the retreat of;
2. (отказвам) refuse flatly, give a curt refusal, give (s.o.) a brush-off; • ~ главата си I’d stake my life on it, I’ll eat my boots/hat/head (if); той е отрязал главата на баща си he is the spit and image/the picture/a second edition of his father.