+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
отра̀вяне [ ]
ср., само ед. poisoning; лекарство, което причинява ~ toxicant; ~ на кръвта blood-poisoning; мед. toxaemia; ~ от колбаси botulism; ~ от олово lead-poisoning; ~ от храна food-poisoning; ~ с никотин tobaccoism.
ср., само ед. (изравяне) disinterment.