+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
отло̀жа [ ]
= отла̀гам гл. put off, postpone; remit, defer, hold/leave over (за for, until); stave off; (заседание, събрание) adjourn; (изпълнението на присъда, налагане на наказание) reprieve; (изпълнението на проект, план и пр.) put on ice, shelve; бивам отложен be put off/postponed, lie over, воен. be deferred from military service; не отлагай днешната работа за утре don’t put off till tomorrow what you can do today; ~ до безкрайност разискването на амер. table; ~ за неопределено време postpone indefinitely/to the indefinite future; ~ законопроект lay a bill on the table; ~ присъда suspend judgement; ~ разглеждането на дело stay proceedings.
= отла̀гам гл. хим. precipitate.