+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
обла̀га [ ]
ж., benefit, advantage; (печалба) gain, profit; взаимна ~а mutual benefit/advantage; извличам големи ~и derive large benefits (от from); нямам никаква ~а от това I profit/gain nothing by that; парични ~и financial benefits; ползвам се от служебни ~и be on the gravy train; странични ~и fringe benefits, employee benefits; (неофициално) perks.