+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
обвинѐние [ ]
ср., accusation (в of), charge (of); impeachment; (изобличаване) denunciation; юр. indictment; (като страна в процес) prosecution; взаимни ~я mutual accusations, mutual recrimination, recriminations; изфабрикувани ~я trumped-up charges; лични ~я personal charges; ~е в извършване на углавно престъпление criminal charge; ~е в престъпление incrimination; ~е в убийство homicide indictment; свидетел на ~ето witness for the prosecution; формално ~е technical charge.