+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ням [ ]
прил., -а, -о, нѐми 1. dumb; същ. mute; фон. mute, silent; ~ от/по рождение born dumb; ~а буква a mute/silent letter;
2. прен. mute, silent; ~о съгласие tacit consent; • ~ като риба/гроб/смъртта dumb as an oyster/a fish;, silent as the grave.