+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
натъ̀пча [ ]
= натъ̀пквам гл. stuff (up), cram, jam, pack, tuck, fill; force (in), squeeze (in), (хора) coop in, coop up; (в земя, като тъпча отгоре) tread in; ~ дете с храна ply a child with food, шег. pump nourishment into a child; ~ нещо в кутия squeeze s.th. into a box; ~ някого в миша дупка make it hot for s.o.; ~ саксия с пръст pack earth into a flowerpot; натъпчи му го в главата ram/hammer it into his head;

~ се 1. (някъде ­ за хора) crowd; squeeze/wedge in;
2. (с храна) stuff/gorge o.s.; have a good blow-out; натъпкал съм се I am as full as a drum.